Hoa tươi kết hợp trái cây dưới nhiều hình thức

 VTM XOAY 2 TẦNG VTM XOAY 2 TẦNG
1,500,000₫

VTM XOAY 2 TẦNG

1,500,000₫

 VITAMIN CHERRY BOUQUET VITAMIN CHERRY BOUQUET
2,200,000₫
 VTM XOAY 2 TẦNG VTM XOAY 2 TẦNG
1,900,000₫

VTM XOAY 2 TẦNG

1,900,000₫

 VITAMIN BASKET PINK VITAMIN BASKET PINK
3,500,000₫
 VITAMIN HỒ ĐIỆP - ORANGE VITAMIN HỒ ĐIỆP - ORANGE
2,000,000₫
 VITAMIN RED BOUQUET VITAMIN RED BOUQUET
0₫

VITAMIN RED BOUQUET

GIÁ: LIÊN HỆ

 MIXING FRUIT
2,000,000₫

MIXING FRUIT

2,000,000₫

 VITAMIN BASKET RED VITAMIN BASKET RED
2,500,000₫
 HOPEFUL
2,500,000₫

HOPEFUL

2,500,000₫

 VITAMIN CHERRY TULIP BOUQUET VITAMIN CHERRY TULIP BOUQUET
2,500,000₫
 VITAMIN BASKET RED-BLUE VITAMIN BASKET RED-BLUE
2,500,000₫
 VITAMIN ORANGE BOUQUET VITAMIN ORANGE BOUQUET
0₫

VITAMIN ORANGE BOUQUET

GIÁ: LIÊN HỆ

 LIGHTEN THE DAY LIGHTEN THE DAY
2,500,000₫

LIGHTEN THE DAY

2,500,000₫

 VITAMIN BASKET BLUE VITAMIN BASKET BLUE
2,500,000₫
 VITAMIN MINI BASKET VITAMIN MINI BASKET
2,000,000₫
 VITAMIN HỒ ĐIỆP - YELLOW VITAMIN HỒ ĐIỆP - YELLOW
2,500,000₫
 THE GARDEN
2,000,000₫

THE GARDEN

2,000,000₫

 VITAMNIN HỒ ĐIỆP - PURPLE VITAMNIN HỒ ĐIỆP - PURPLE
2,500,000₫