BÓ HOA

-5%
 Hướng Dương mix Hồng Chùm (Size S) Hướng Dương mix Hồng Chùm (Size S)
494,000₫ 520,000₫
-5%
 Hướng Dương mix Hồng Chùm (Size L) Hướng Dương mix Hồng Chùm (Size L)
807,000₫ 850,000₫
-5%
 Tú Cầu Blue mix Hồng Chùm (1 Bông) Tú Cầu Blue mix Hồng Chùm (1 Bông)
399,000₫ 420,000₫
-5%
 Tú Cầu Blue mix Hồng Chùm (3 Bông) Tú Cầu Blue mix Hồng Chùm (3 Bông)
950,000₫ 1,000,000₫
-5%
 Tú Cầu Mixing (Size L) Tú Cầu Mixing (Size L)
950,000₫ 1,000,000₫

Tú Cầu Mixing (Size L)

950,000₫ 1,000,000₫

-5%
 Hồng Kem mix Hồng Chùm (Size S) Hồng Kem mix Hồng Chùm (Size S)
475,000₫ 500,000₫
-5%
 Hồng Kem mix Hồng Chùm (Size L) Hồng Kem mix Hồng Chùm (Size L)
950,000₫ 1,000,000₫
-5%
 Full Thạch Thảo (Size S) Full Thạch Thảo (Size S)
475,000₫ 500,000₫

Full Thạch Thảo (Size S)

475,000₫ 500,000₫

-5%
 Full Baby (Size L) Full Baby (Size L)
665,000₫ 700,000₫

Full Baby (Size L)

665,000₫ 700,000₫

-5%
 Full Baby (Size S) Full Baby (Size S)
475,000₫ 500,000₫

Full Baby (Size S)

475,000₫ 500,000₫

-5%
 Full Baby (Size XL) Full Baby (Size XL)
950,000₫ 1,000,000₫

Full Baby (Size XL)

950,000₫ 1,000,000₫

-5%
 Full Thạch Thảo (Size XL) Full Thạch Thảo (Size XL)
950,000₫ 1,000,000₫

Full Thạch Thảo (Size XL)

950,000₫ 1,000,000₫

-5%
 Tú Cầu Mixing (Size M) Tú Cầu Mixing (Size M)
475,000₫ 500,000₫

Tú Cầu Mixing (Size M)

475,000₫ 500,000₫

-5%
 Full Thạch Thảo (Size L) Full Thạch Thảo (Size L)
665,000₫ 700,000₫

Full Thạch Thảo (Size L)

665,000₫ 700,000₫

-5%
 Mix Tone Trắng - Vàng Mix Tone Trắng - Vàng
351,000₫ 370,000₫

Mix Tone Trắng - Vàng

351,000₫ 370,000₫

-5%
 Tú Cầu Xanh Đậm Mix Hoa Tone Hồng Tú Cầu Xanh Đậm Mix Hoa Tone Hồng
427,000₫ 450,000₫
-5%
 Full Hoa Hồng Đỏ Full Hoa Hồng Đỏ
1,282,000₫ 1,350,000₫

Full Hoa Hồng Đỏ

1,282,000₫ 1,350,000₫

-5%
 Mix Tú Cầu và Tone Hồng Mix Tú Cầu và Tone Hồng
427,000₫ 450,000₫

Mix Tú Cầu và Tone Hồng

427,000₫ 450,000₫

-5%
 Tú Cầu Hồng Mix Hồng Chùm Tú Cầu Hồng Mix Hồng Chùm
399,000₫ 420,000₫
-5%
 Full Hoa Hồng Juliet Full Hoa Hồng Juliet
1,520,000₫ 1,600,000₫

Full Hoa Hồng Juliet

1,520,000₫ 1,600,000₫