Bó Full Cúc Tana ( lớn )

-5% 475,000₫ 500,000₫

Mô tả

Sản phẩm gồm full Cúc Tana 

Giấy gói mặc định như mẫu. 

Kích thước: Đường kính 35cm

Sản phẩm liên quan

 Mẫu Đơn 5 Bông  Mẫu Đơn 5 Bông
2,350,000₫
 Mẫu Đơn 4 Bông  Mẫu Đơn 4 Bông
1,690,000₫
 Mẫu Đơn 3 Bông  Mẫu Đơn 3 Bông
1,250,000₫
 Mẫu Đơn 2 Bông  Mẫu Đơn 2 Bông
880,000₫
 Single Mẫu Đơn  Single Mẫu Đơn
390,000₫
 Bó Full Cúc Tana ( lớn )