Bó Full Cúc Tana (Nhỏ)

-5% 275,000₫ 290,000₫

Mô tả

Sản phẩm gồm full Cúc Tana.
Giấy gói mặc định như mẫu.

Kích thước: đường kính 25cm

Sản phẩm liên quan

 Mẫu Đơn 5 Bông  Mẫu Đơn 5 Bông
2,350,000₫
 Mẫu Đơn 4 Bông  Mẫu Đơn 4 Bông
1,690,000₫
 Mẫu Đơn 3 Bông  Mẫu Đơn 3 Bông
1,250,000₫
 Mẫu Đơn 2 Bông  Mẫu Đơn 2 Bông
880,000₫
 Single Mẫu Đơn  Single Mẫu Đơn
390,000₫
 Bó Full Cúc Tana (Nhỏ)