HTN Cúc Mẫu Đơn Nâu

-5% 247,000₫ 260,000₫

Mô tả

Sản phẩm gồm 1 Bông Cúc Mẫu Đơn Nâu và hoa/lá phụ được tuỳ chọn theo nguồn hoa tại thời điểm gói hoa, sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

-5%
 Hoa Tin Nhắn Hướng Dương (3 Bông)  Hoa Tin Nhắn Hướng Dương (3 Bông)
247,000₫ 260,000₫
-5%
 Hoa Tin Nhắn Hướng Dương (1 Bông)  Hoa Tin Nhắn Hướng Dương (1 Bông)
128,000₫ 135,000₫
-5%
 Hoa Tin Nhắn Hoa Hồng (1 Bông)  Hoa Tin Nhắn Hoa Hồng (1 Bông)
157,000₫ 165,000₫
-5%
 Full Cẩm Chướng (Nhỏ)  Full Cẩm Chướng (Nhỏ)
275,000₫ 290,000₫

Full Cẩm Chướng (Nhỏ)

275,000₫ 290,000₫

-5%
 Hoa Tin Nhắn Hoa Hồng (3 Bông)  Hoa Tin Nhắn Hoa Hồng (3 Bông)
247,000₫ 260,000₫
 HTN Cúc Mẫu Đơn Nâu
 HTN Cúc Mẫu Đơn Nâu