Hoa tươi kết hợp trái cây tạo hình bánh kem

 BANH HOA VITAMI No.01
1,900,000₫
 BANH HOA VITAMI No.02
950,000₫
 BANH HOA VITAMI No.03 BANH HOA VITAMI No.03
1,900,000₫
 BANH HOA VITAMI No.04 BANH HOA VITAMI No.04
1,900,000₫
-5%
 BANH HOA VITAMI No.05
1,900,000₫ 2,000,000₫

BANH HOA VITAMI No.05

1,900,000₫ 2,000,000₫

 BANH HOA VITAMI No.06 BANH HOA VITAMI No.06
0₫

BANH HOA VITAMI No.06

GIÁ: LIÊN HỆ

 BANH HOA VITAMI No.07
0₫

BANH HOA VITAMI No.07

GIÁ: LIÊN HỆ

 BANH HOA VITAMI No.08 BANH HOA VITAMI No.08
0₫

BANH HOA VITAMI No.08

GIÁ: LIÊN HỆ

 BANH HOA VITAMI No.09
0₫

BANH HOA VITAMI No.09

GIÁ: LIÊN HỆ

 BANH HOA VITAMI No.10 BANH HOA VITAMI No.10
1,650,000₫
 BANH HOA VITAMI No.11
0₫

BANH HOA VITAMI No.11

GIÁ: LIÊN HỆ

 BANH HOA VITAMI No.12 BANH HOA VITAMI No.12
1,650,000₫
 BANH HOA VITAMI No.13
0₫

BANH HOA VITAMI No.13

GIÁ: LIÊN HỆ

 BANH HOA VITAMI No.14
1,650,000₫
 BANH HOA VITAMI No.15 BANH HOA VITAMI No.15
950,000₫
 BANH HOA VITAMI No.16 BANH HOA VITAMI No.16
950,000₫
 BANH HOA VITAMI No.17
0₫

BANH HOA VITAMI No.17

GIÁ: LIÊN HỆ

 BANH HOA VITAMI No.18
1,900,000₫
 BANH HOA VITAMI No.19 BANH HOA VITAMI No.19
1,900,000₫
 BANH HOA VITAMI No.20 BANH HOA VITAMI No.20
1,900,000₫
 BANH HOA VITAMI No.21 BANH HOA VITAMI No.21
600,000₫
 BANH HOA VITAMI No.22 BANH HOA VITAMI No.22
1,900,000₫
 BANH HOA VITAMI No.23 BANH HOA VITAMI No.23
1,200,000₫