Bó hoa gói tạo hình ly Cocktail

 BLACK APPLE MARTINI  BLACK APPLE MARTINI
0₫

BLACK APPLE MARTINI

GIÁ: LIÊN HỆ

 BLUE MAGARITA  BLUE MAGARITA
1,800,000₫

BLUE MAGARITA

1,800,000₫

 CARIBBEAN SUNSET  CARIBBEAN SUNSET
1,000,000₫

CARIBBEAN SUNSET

1,000,000₫

 FALLEN ANGEL  FALLEN ANGEL
1,800,000₫

FALLEN ANGEL

1,800,000₫

 FRENCH KISS  FRENCH KISS
2,500,000₫

FRENCH KISS

2,500,000₫

 HKB No.04  HKB No.04
1,000,000₫

HKB No.04

1,000,000₫

 SERENITY CHARM  SERENITY CHARM
1,000,000₫

SERENITY CHARM

1,000,000₫

 SEX ON THE BEACH  SEX ON THE BEACH
1,000,000₫

SEX ON THE BEACH

1,000,000₫

 TEQUILA SUNRISE  TEQUILA SUNRISE
2,500,000₫

TEQUILA SUNRISE

2,500,000₫