HTN No.01

-7% 280,000₫ 300,000₫

Mô tả

Hoa tin nhắn No.1 gồm 1 cành tulip, 1 cành hồng chùm tone hồng, 1 cành hoa phụ tùy nguồn và lá phụ.

NHỮNG SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

-11%
 HTN No.02  HTN No.02
400,000₫ 450,000₫

HTN No.02

400,000₫ 450,000₫

-18%
 HTN No.03
400,000₫ 490,000₫

HTN No.03

400,000₫ 490,000₫

-18%
 HTN No.04
400,000₫ 490,000₫

HTN No.04

400,000₫ 490,000₫

-18%
 HTN No.06
345,000₫ 420,000₫

HTN No.06

345,000₫ 420,000₫

-8%
 HTN No.07  HTN No.07
450,000₫ 490,000₫

HTN No.07

450,000₫ 490,000₫

 HTN No.01
 HTN No.01
 HTN No.01
 HTN No.01
 HTN No.01
 HTN No.01